Al Fardan Jewellery

Essence yellow ring
Essence yellow ring

Al Fardan Jewellery

AED 3,750

Perlée malachite ring
Perlée malachite ring

Al Fardan Jewellery

AED 2,250

Statement
Statement

Al Fardan Jewellery

fromAED 4,150

Queen
Sold out
Queen

Al Fardan Jewellery

AED 4,800

Bella
Bella

Al Fardan Jewellery

AED 19,500

Perlée turquoise ring
Perlée turquoise ring

Al Fardan Jewellery

AED 2,250

Golden dance
Golden dance

Al Fardan Jewellery

AED 8,490

Fame
Fame

Al Fardan Jewellery

AED 3,800

Dancing diamond & emerald
Dancing diamond & emerald

Al Fardan Jewellery

AED 12,340

Ruby dancing band
Ruby dancing band

Al Fardan Jewellery

AED 8,490

Green onyx split
Green onyx split

Al Fardan Jewellery

AED 6,450

Tête-à-tête
Tête-à-tête

Al Fardan Jewellery

AED 10,000

Dancing pear diamond
Dancing pear diamond

Al Fardan Jewellery

AED 17,750

Ecstasy
Ecstasy

Al Fardan Jewellery

AED 23,910

Eternal love
Eternal love

Al Fardan Jewellery

AED 4,700

Super star rose
Super star rose

Al Fardan Jewellery

AED 2,630

Dancing band
Dancing band

Al Fardan Jewellery

AED 13,120

Longevity
Longevity

Al Fardan Jewellery

AED 3,300