Al Fardan Jewellery

Essence yellow ring
Essence yellow ring

Al Fardan Jewellery

AED 3,750

Split green onyx
Split green onyx

Al Fardan Jewellery

AED 4,950

Chic
Chic

Al Fardan Jewellery

AED 1,750

Fairy
Fairy

Al Fardan Jewellery

AED 4,550

Perlée turquoise ring
Perlée turquoise ring

Al Fardan Jewellery

AED 2,250

Perlée turquoise necklace
Perlée turquoise necklace

Al Fardan Jewellery

AED 9,950

Turquoise perlée bracelet
Turquoise perlée bracelet

Al Fardan Jewellery

AED 5,450

Essence white earrings
Essence white earrings

Al Fardan Jewellery

AED 4,250

Essence white bracelet
Essence white bracelet

Al Fardan Jewellery

AED 3,750

L'éclat
L'éclat

Al Fardan Jewellery

AED 4,200

De moda
De moda

Al Fardan Jewellery

AED 2,950

Dancing white hoops
Dancing white hoops

Al Fardan Jewellery

AED 17,740

Golden dance
Golden dance

Al Fardan Jewellery

AED 8,490

Dancing yellow hoops
Dancing yellow hoops

Al Fardan Jewellery

AED 12,730

Diamond companion
Diamond companion

Al Fardan Jewellery

AED 15,430

Fame
Fame

Al Fardan Jewellery

AED 3,800

Dancing diamond & emerald
Dancing diamond & emerald

Al Fardan Jewellery

AED 12,340

Ruby dancing band
Ruby dancing band

Al Fardan Jewellery

AED 8,490