Al Fardan Jewellery

Essence yellow ring
Essence yellow ring

Al Fardan Jewellery

AED 3,750

Perlée malachite ring
Perlée malachite ring

Al Fardan Jewellery

AED 2,250

ع charm
ع charm

Al Fardan Jewellery

AED 3,850

Split green onyx
Split green onyx

Al Fardan Jewellery

AED 4,950

Emerald vision
Emerald vision

Al Fardan Jewellery

AED 8,750

Cleopatra
Cleopatra

Al Fardan Jewellery

AED 9,200

Queen
Sold out
Queen

Al Fardan Jewellery

AED 4,800

Scarlet
Scarlet

Al Fardan Jewellery

AED 9,200

Coruscat
Coruscat

Al Fardan Jewellery

AED 9,950

Double treasure
Double treasure

Al Fardan Jewellery

AED 6,040

Perlée turquoise ring
Perlée turquoise ring

Al Fardan Jewellery

AED 2,250

Essence white earrings
Essence white earrings

Al Fardan Jewellery

AED 4,250

Essence white pendant
Essence white pendant

Al Fardan Jewellery

AED 4,250

Essence white bracelet
Essence white bracelet

Al Fardan Jewellery

AED 3,750

Bonbons lapis earrings
Bonbons lapis earrings

Al Fardan Jewellery

AED 4,550

L'éclat
L'éclat

Al Fardan Jewellery

AED 4,200

Meteor
Meteor

Al Fardan Jewellery

AED 13,500

Stargazer
Stargazer

Al Fardan Jewellery

AED 13,600