All time classics

Shine Like a diamond
Shine Like a diamond

Al Fardan Jewellery

AED 21,000

South sea fire
South sea fire

Al Fardan Jewellery

AED 26,800

South sea envy
South sea envy

Al Fardan Jewellery

AED 26,300

The icon
The icon

Al Fardan Jewellery

AED 14,180

My sparkle
My sparkle

Al Fardan Jewellery

AED 16,280

Miracle
Miracle

Al Fardan Jewellery

AED 10,300

Ocean of love
Ocean of love

Al Fardan Jewellery

AED 5,700

Eternity duo
Sale
Eternity duo

Al Fardan Jewellery

AED 12,104 AED 14,240

Allure
Allure

Al Fardan Jewellery

AED 1,160

South sea treasure
South sea treasure

Al Fardan Jewellery

AED 1,180

Diamond sparks
Diamond sparks

Al Fardan Jewellery

AED 3,500

Meteor
Meteor

Al Fardan Jewellery

AED 13,500

Stargazer
Stargazer

Al Fardan Jewellery

AED 13,600

Hellenic
Hellenic

Al Fardan Jewellery

AED 16,000

Unity
Unity

Al Fardan Jewellery

AED 9,700

Grace
Grace

Al Fardan Jewellery

AED 7,600

Harmony
Harmony

Al Fardan Jewellery

AED 27,400

Revival
Revival

Al Fardan Jewellery

AED 13,400